فرانسه

ایفل دیکشنری

ایفل دیکشنری

  Eiffel Dictionary (ایفل دیکشنری) دیکشنری فرانسوی شامل دیکشنری فرانسوی به فارسی و بالعکس می باشد که در کل شامل ۱۰۰٫۰۰۰ لغت بوده ، کامل ترین و جامع ترین فرهنگ فرانسوی-فارسی موجود برای موبایل می باشد که نیاز اکثر کاربران اعم از…