دیکشنری انگلیسی به فارسی

های دیکشنری

های دیکشنری

جامع ترین دیکشنری انگلیسی فارسی ، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی با بیش از ۳۵۰ هزار لغت سرعت بالای دیکشنری نسبت به سایر دیکشنری ها های دیکشنری (High Dictionary) با بهره مندی از از الگوریتم جستجوی بسیار قوی…